22 dec. 2015


På vår blogg kommer elever och pedagoger att skriva om sin verksamhet, om vad som händer och vad som är på gång.

På Holstagårdsskolan är vår ledstjärna att alla elever ska få möjligheter att hitta sin egen väg till kunskaper och socialt samspel. Vår strävan att förverkliga detta sker genom ett medvetet arbete kring trygghet, trivsel och studiero. Det vi kallar för ”det nära ledarskapet” synliggörs genom ett förhållningssätt där dialog mellan elever, föräldrar och personal är en naturlig del av vår vardag. Vi vill att alla ska uppleva att de är en del av Holstagårdsskolan.

Holstagårdsskolan har totalt 400 elever. Utgångspunkterna med arbetet i vår skola är att barn och ungdomar ska tycka det är roligt och spännande att varje dag komma till oss.
Att arbetsglädje smittar av sig ser vi varje dag runt om i våra verksamheter. En annan utgångspunkt är att erbjuda högsta möjliga kvalitet till våra elever. Detta är en vision som vi aldrig kommer att sluta arbeta med. Hos oss kan du vara säker på att ditt barn får de bästa verktygen för att utveckla sig själv.